Creu a Lladurs

Creu als caiguts:

Hi ha com a mínim una creu en el lloc on van matar un propietari.

Informació i text: Esther Miralles