Equipaments; parc mòbil a el Portell

A la sala de ball d'el Portell, d’ençà 1938 s’hi instal·là un Parc Mòbil. La localitat també acollí població refugiada.

 

informació i text: Jordi Creus