Equipaments; centre de refugiats a Sant Ramon

Al santuari de Sant Ramon s’hi allotjà el conjunt de la població refugiada.

 

informació i text: Jordi Creus