probable fossa militar a la Manresana

Al cementiri de la Manresana es molt probable que hi hagi una fossa comuna de la guerra civil.

Font: Mapa de fosses de Catalunya.