Vestigis de bombardejos a la Manresana

Hi ha constància que a la Manresana, poble amb el qual Sant Ramon ha format una conurbació, fou bombardejada el dies 27 i 29 de setembre, resultant la casa de la vila derruïda.

 

 

Informació i text: Jordi Creus