Política, societat i cultura

Vida quotidiana; records i memòria a Cervià de les Garrigues

Del temps anterior a la II República es té constància de que el Sr. Francesc Macià, llavors Diputat a les Corts pel Districte de Borges Blanques, visità Cervià de les Garrigues dues vegades: una el dia 17 de maig de 1908 i l'altra el 30 de setembre de 1913. Ja com a President de la Generalitat de Catalunya proclamada per la II República espanyola, tornà de nou al poble el 14 de novembre de 1932 acompanyat de l'escriptor i polític d'ERC Ventura Gassol.

També seria en aquella època, ales eleccions municipals de 1934, quan es formaren dues candidatures polítiques a la vila. Un agrupava les esquerres: Centre Republicà, Unió Republicana, Centre Republicà Català i Agrupació Republicana, i l’altra les dretes, sota el nom de l’Associació de Defensa de la Propietat
 

Pel que fa als episodis de la Guerra Civil, caldria destacar que el mateix juliol de 1936 es creà el Comitè Local Unitari, el qual perdurà fins el 19 d’octubre quan es formà el primer Ajuntament una vegada esclatat el conflicte. En aquella època la CNT-FAI tenia un local de reunió, el cafè-sala Cal Ventura i l’UGT-PSUC tenia com a lloc de reunió el cafè de Cal Xurill, on havia hagut el Casino Cerviense - creat el 1866 - que havia servit com a centre republicà. En mig de l’enfrontament bèl·lic, i a partir del novembre de 1936, es produí la formació i funcionament de dues col·lectivitats agrícoles. una dirigida per la CNT i l’altra per la UGT. Les col·lectivitats tingueren un funcionament regular fins el setembre de 1937, i aquestes tingueren com a lloc més emblemàtic l’Església parroquial al convertir-se en un gran magatzem de consum de diferents productes, una mena de gran mercat on, al principi, els membres afiliats i col·lectivistes de la CNT podien escollir i agafar allò que necessitaven. Posteriorment cada família tenia una carta o targeta en la qual s’hi indicava els productes que podien adquirir segons el nombre d’integrants d’aquesta. Actualment encara es conserva, a les façanes de dues cases, l’escrit d’incautació que hi varen fer, en aquest cas de la UGT. La coexistència entre aquests dos sindicats, però, no fou tant plàcida com podríem pensar tal i com ens evidencia l'anomenada nit dels fets. La matinada del 22 al 23 d’octubre de l’any 1936, pels carrers de Cervià de les Garrigues, es produí un enfrontament directe entre les forces dels sindicats UGT-PSUC i la CNT-FAI locals, el qual culminà amb set morts, cinc del poble i dos de fora vila. D'aquests mort del poble, es coneix que tres eren dirigents de l’UGT, una persona de dretes i un capellà; els altres dos assassinats eren membres de la CNT però no de Cervià – sembla ser, que un era d’Albesa, xofer d’un camió, i l’altre un obrer sindical de Terrassa –.

 

Durant la Guerra Civil, a més a més, es té constància de que s’elaborà paper-moneda local, el qual fou emès per l’Ajuntament de Cervià l’any 1937. Tant s’articularen bitllets d’1 i 2 pessetes com vals de 5, 15, 25 i 50 cèntims, amb un valor total de 16.000 pessetes.

 

El 4 de gener de 1939 el poble de Cervià de les Garrigues quedà sota domini franquista i ben aviat, el dia 9 de gener, es formà el primer ajuntament nacional provisional. Encara però, faltaria per ressalta un episodi més curiós, aquest situat ja en plena postguerra. Es recorda que un avió alemany combatent de la II Guerra Mundial caigué a Cervià de les Garrigues, esdeveniment en que van perdre la vida tres soldats. En record d’aquest episodi altrament traumàtic, es situà una placa commemorativa al lloc del fets que, actualment, està desapareguda.

 

Informació: Josep Rubió

Text: Cristina Mongay

Fonts documentals a l'Espluga Calba

L’arxiu municipal de l’Espluga Calba – el qual es troba al mateix edifici de l’Ajuntament i està a disposició de consulta de tothom que ho vulgui – permet aproximar-se, un tant, a aquesta història local més recent del poble. Aquest arxiu manté un bon estat de conservació i, especialment, és interessant i abundant en quan a informació de la II República, la Guerra Civil i la Dictadura  l'apartat referent al jutjat o al d'intervenció de l'administració local.

En aquest àmbit, s’hi localitza documents molts diverses, des de padrons municipals – de 1925, 1930, del 1935 al 1937, 1939 i 1941 –, apèndix d’aquests padrons municipals – datats de 1927 –, resums dels padrons – 1928 i 1929 –, rectificacions del padrons – del 1932 al 1934 –,circulars de la Generalitat Republicana de 1936 amb les instruccions de com fer el padró el cens relatiu a les eleccions de 1930, els documents relatius a l'elecció de "concejals" de 1931 i a l'elecció de consellers de 1934, el document amb el resultat del referèndum per l'Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any de 1931, documents relatius a allò requisat per motiu de Guerra Civil a les famílies del poble, i també reclamacions posteriors reglament del sindicat Unió Agrària; el llibre del Registre local de col·locació agrària – que conté les actes de la fundació del Comitè Antifeixista local i nou actes més incloent-hi la de la seva dissolució –, el llibre d'accionistes de la societat recreativa Germanor amb el corresponent el llibre d'actes, el registre de socis i el reglament; dades econòmiques referents a les collites de cereals, olives, etc., algunes dels anys vint però també dels trenta al cinquanta, etc.

Un altre fons documental important de la vila sobre el període que ens interessa és el que anà recopilant al llarg de la seva vida el Sr. Ramon de Cal Xaparro, el qual segurament conserven els seus hereus i hereves.

Informació: Pau Palau

Text: Cristina Mongay

Entitats politiques i socials a l'Espluga Calba

Si bé a l'Espluga no hi hagué mai cap grup organitzat, si que hi hagué una sèrie de persones del poble que participaren en la lluita antifranquista en l'òrbita d'Unió de Pagesos, que comença les seves activitats entre el 1972 i 1973 i del Front Nacional de Catalunya, del qual hi havia grups organitzats a les Borges Blanques i Arbeca, en ambdós casos sempre al voltant de la parròquia.
A l'Espluga destaquen, al voltant d'UP en Joan Duch, el "Pep de la Siqueta" i el Josep Mª Rebordosa, a més d'un altre grupet de treballadors de la fàbrica textil John Fil format pel Joan Amorós, el Francisco del "Marrigues" i el mateix Joan Duch.
Així, inspirats en UP, organitzen els actes de la "Marxa per la llibertat" el 1976, i alguns es presenten com independents a les primeres eleccions al consistori municipal del 1980, sortint elegits dins una llista unitària que pretenia representar tots els sectors socials i econòmics del poble, deixant fora, és clar, els sectors franquistes i més dretans

 

Informació i text: Pau Palau

Dos possibles maquis a l'Espluga Calba

Dos possibles maquis: el Ton Ribera (de ca la càndia) i el "Pellaire".

 

Informació: Pau Palau

Fonts documentals a la Pobla de Cérvoles

El cens documental del poble, com a mínim el municipal és molt escàs, si més no, segons fonts municipals molta documentació està guardada en caixes degut a les reformes de l’antic Ajuntament. La nova seu de l’Ajuntament, inaugurada el 1999, no gaudeix de cap arxiu i els documents es van quedar a l’antic edifici, on actualment s’hi estan fent obres, precisament per ubicar-hi un futur arxiu local i biblioteca. Només vaig poder consultar, com a llibres d’actes més “antic” el volum VII corresponen a les actes entre el 7 de febrer de 1971 i el 15 de novembre de 1982. Sembla que alguna família particular tingui força documentació, no solament personal sinó que també que faci referència al poble.

 

Informació i text: Josep Rubió

entitats socials i culturals i polítiques a la Pobla de Cérvoles

L’any 1974 es constitueix l’associació “Foment Cultural i Recreatiu de la Pobla de Cérvoles”. El mateix any aconseguiren portar al poble per la Festa Major d’agost a Lluís Llach i Joan Isaac, un concert totalment reivindicatiu de les propostes catalanes llavors exposades arreu.
Aquesta associació al llarg dels anys es subdividí en diferents seccions:
- Secció Cultural: publicació d’un butlletí local des del 1976 sota el nom de Foment (l’últim número localitzat és del 1994). Direcció de la Biblioteca i realització de diferents actes culturals com xerrades, cursets, exposicions ...
- Secció Recreativa: Funcionament del cinema, anomenat Catalunya, a la Sala del Foment. Actuacions del grup local de teatre que en un primer moment rebé el nom de “Grup de teatre independent La Diàspora” i posteriorment el nom de Llum de ganxo-teatre.
- Secció esportiva: Creixent importància d’esports com el tennis, el ping-pong o la petanca. També el futbol.
- Secció Sala: Encarregada de tenir cura del local del Foment on s’hi realitzaven la majoria d’actes culturals.
Tant l’Associació com les seves seccions deixaren les seves activitats durant la segona meitat dels anys 90.

A les primeres eleccions municipals democràtiques d’abril de 1979 s’hi presentaren dues candidatures. Una sota les agrupacions d’electors independents sota les sigles A.E.U.R. (Agrupació d’Electors d’Unitat i Renovació) i l’altra sota l’aixopluc de les sigles CC-UCD (Centristes de Catalunya-Unió del Centre Democràtic). El primer alcalde de l’era democràtica sorgit d’aquestes eleccions fou Francesc Pinyol Sobrepere, càrrec que actualment encara ocupa. Un dels regidors elegits, el Sr. Antoni Bundó i Nin, fou diputat a la Diputació de Lleida com a representant de les agrupacions d’electors independents de la demarcació de Lleida durant la primera legislatura.

 

Informació: Josep Rubió

Vida quotidiana, records i memòria a la Pobla de Cérvoles

Amb l’aparició i fundació de la CNT al poble (aprox. 1932) començà una profunda divisió interna entre els seus habitants fins al punt de celebrar-se dues festes majors o tenir dues sales d’esbarjo segons la tendència política. L’any 1932 s’organitzaren diferents espectacles teatrals. Mentre el Foment Republicà Autonomista posava en escena l’obra de Josep Mª Segarra “Místic” (al pati de cal Blayó), els esquerrans (nominació d’aquells dies), representaren “Giordano Bruno”, en els baixos de Cal Recader. Aquí es pot observar i apreciar l’abisme ideològic, tant pel que fa al pensament polític com al religiós dels uns i dels altres.
S’afirma que el primer indici anarquista venia programat i alliçonat per Joan Montseny (Federico Urales) i la seva filla Frederica Montseny que passaven petites temporades de descans a les Masies de Poblet i, d’allí estant, feien alguns viatges de propaganda als pobles de les rodalies, bàsicament a Vinaixa, el Vilosell i, especialment La Pobla. El primer gran líder local anarquista fou Josep Reig (Cal Beltran), que a l’acabar la guerra es suïcidà penjant-se a l’entrada de casa seva en el moment que anava a ésser detingut per la Guàrdia civil .
La radicalitat dels membres cenatistes derivà, com ja s’ha dit, en formar part de l’escamot que participà a l’assalt a la Panera el 8 de gener de 1933.

També la revolta d’octubre de 1934 tingué cert ressò al poble. A resultes de les diferents vagues i altres actes realitzats a la comarca es detingueren 4 persones de la poble de Cérvoles.

Entre el 10 i 12 de desembre de 1936 es constituí al poble les Joventuts Llibertàries que tenien la seva seu al C/ Major o C/ Bakunin (durant la guerra), amb la finalitat de propagar la cultura i lluitar per la llibertat.

 

col·lectivitats:

Formació i funcionament d’una col-lectivitat agrícola dirigida per la CNT-FAI creada, estatutàriament, a mitjans del mes de setembre de 1936 però que el Comitè Antifeixista Local ja havia començat a expropiar algunes finques locals de gent de dreta que posteriorment cedí a la col-lectivitat (entre juliol i agost de 1936). Durant la col-lectivitat cenatista es realitzaren diferents obres, entre elles desferen un cementiri “empotrat” que hi havia al darrere de l’església i eixamplaren la plaça. Llavors l’església fou utilitzada com a magatzem de la col-lectivitat i on s’hi guardava la collita, els adobs i la maquinària. Es construí un nou dipòsit d’aigua de formigó armat que tenia 80 metres de llarg, 6’60 d’ample i 2’40 d’alt i rebé el nom de 19 de juliol. Aquest dipòsit es construí a partir d’un pressupost de guerra fet per la mateixa col-lectivitat, que a més a més, també facilità gent i material per a l’hospital de sang. El dipòsit es començà però no s’acabà ja que unes escletxes a les parets laterals i un moviment lleuger en la fonamentació, foren la causa que no pogués emplenar-se .

Avui encara es conserven les restes d’aquella obra que suposà una gran decepció, desengany i desil-lusió, ja que els veïns hi havia posat totes les esperances per solucionar el problema de l’aigua. De fet, fou construït d’una manera força primitiva barrejant als murs i fonaments el formigó i tot el ferro d’eines pròpies de la pagesia com pales, pues, xaupes, aixades i ferralla de tota mena.

Informació: Josep Rubió

Persones rellevants a la Pobla de Cérvoles

Domingo Gassió: Domingo Gassió Musté (cal Gassió) de 40 anys, casat i amb dos fills, membre de la CNT, fou un de la vintena d’expedicionaris de la Pobla de Cérvoles que el dia 8 de gener de 1933, diumenge, sortí direcció cap a Lleida en cotxe de línia, amb ambient de Festa Major i que juntament amb Alfons Català Moragues i Josep Estradé Moragues participaren en l’assalt al quarter de la “Panera” el mateix 8 de gener a la tarda. En aquest assalt Domingo Gassió i morí i els seus companys foren detinguts amb altres participants, en un bar de la Plaça Cervantes de la ciutat. En memòria d’aquell acte, posteriorment, se li dedicà un carrer com a homenatge en la seva participació.

Informació: Josep Rubió

Entitats socials i polítiques a Arbeca

 La dreta tradinionalista i carlista constituir un local al 1973. El seu nom era centre independent.

Per la seva vanda els liberals republicans van comprar dues cases i les van unir per formar i donar lloc al seu casal: Unió Republicana. Avui és on es troba l'ajuntament del poble.

Als dos locals havia sala de cafè i de ball.

Els simpatitzants de la Liga Regionalista i de Cambó, al local republicà l'anomenaven la " sanfaina" per la diferencia d'opinions i d'ideologies que s'agrupaven en un mateix local.

Informació: Aida Garrós

comité i alcaldes a partir 1936 a Arbeca

Els membres del comité revolucionàri:

Pere Boldú: President.

Estanislau Perera

Amadeu Pifarré

Josep Català Guasch

Josep Solsona

Fallada Carrera

Alcaldes durant la dictadura franquista:

Josep Miquel Dilló

Francisco Vidal Ximensos

Jaume Pelegrí Rosset

Domindgo Cantons Boneu.

Josep Segarra Sans

Josep Maria Baiget

Miquel Puig Marimon

Alcaldes a  partir de 1979:

Josep Pau Pereu

Agustí Perelló

Jaume Aixalà

Santiago Sans Mir

Ramona Barrufet

Joan M. Simó i Falcó

 

Informació: Aida Garrós