Fonts documentals a la Pobla de Cérvoles

El cens documental del poble, com a mínim el municipal és molt escàs, si més no, segons fonts municipals molta documentació està guardada en caixes degut a les reformes de l’antic Ajuntament. La nova seu de l’Ajuntament, inaugurada el 1999, no gaudeix de cap arxiu i els documents es van quedar a l’antic edifici, on actualment s’hi estan fent obres, precisament per ubicar-hi un futur arxiu local i biblioteca. Només vaig poder consultar, com a llibres d’actes més “antic” el volum VII corresponen a les actes entre el 7 de febrer de 1971 i el 15 de novembre de 1982. Sembla que alguna família particular tingui força documentació, no solament personal sinó que també que faci referència al poble.

 

Informació i text: Josep Rubió