Fonts documentals a l'Espluga Calba

L’arxiu municipal de l’Espluga Calba – el qual es troba al mateix edifici de l’Ajuntament i està a disposició de consulta de tothom que ho vulgui – permet aproximar-se, un tant, a aquesta història local més recent del poble. Aquest arxiu manté un bon estat de conservació i, especialment, és interessant i abundant en quan a informació de la II República, la Guerra Civil i la Dictadura  l'apartat referent al jutjat o al d'intervenció de l'administració local.

En aquest àmbit, s’hi localitza documents molts diverses, des de padrons municipals – de 1925, 1930, del 1935 al 1937, 1939 i 1941 –, apèndix d’aquests padrons municipals – datats de 1927 –, resums dels padrons – 1928 i 1929 –, rectificacions del padrons – del 1932 al 1934 –,circulars de la Generalitat Republicana de 1936 amb les instruccions de com fer el padró el cens relatiu a les eleccions de 1930, els documents relatius a l'elecció de "concejals" de 1931 i a l'elecció de consellers de 1934, el document amb el resultat del referèndum per l'Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any de 1931, documents relatius a allò requisat per motiu de Guerra Civil a les famílies del poble, i també reclamacions posteriors reglament del sindicat Unió Agrària; el llibre del Registre local de col·locació agrària – que conté les actes de la fundació del Comitè Antifeixista local i nou actes més incloent-hi la de la seva dissolució –, el llibre d'accionistes de la societat recreativa Germanor amb el corresponent el llibre d'actes, el registre de socis i el reglament; dades econòmiques referents a les collites de cereals, olives, etc., algunes dels anys vint però també dels trenta al cinquanta, etc.

Un altre fons documental important de la vila sobre el període que ens interessa és el que anà recopilant al llarg de la seva vida el Sr. Ramon de Cal Xaparro, el qual segurament conserven els seus hereus i hereves.

Informació: Pau Palau

Text: Cristina Mongay