Nomenclator i construcció de la memòria: carrers i places

Canvis de nom de carrers i places de Sant Llorenç de Morunys
II República Franquisme Democràcia/Actualitat
C/ de la Soledat C/ Reverend Bajona  
  Plaza del Caudillo Plaça Major

 

El carrer de la Soledat de Sant Llorenç de Morunys va veure canviat el seu nom per Carrer Reverend Bajona, durant els anys posteriors a la guerra. Mn. Bajona havia estat mort per la violència revolucionària i per això se’l va considerar un màrtir de la pàtria. L’actual plaça Major havia estat oficialment durant la dictadura la plaça del Caudillo o del Generalísimo. En l’etapa democràtica va tornar a recuperar el seu nom. Potser durant la República s’havia dit Plaça Macià, perquè consta en un acta de l’ajuntament del 26/12/1933 la proposta de donar nom “a la plaça que es coneix com a plaça Nova, el de "plaça Avi Francesc Macià". També el 29 de gener de 1934 es proposava “donar el nom de Rafael de Casanova a la font pública que s'ha construït a l'Era Nova”.

 

Informació i text: Esther Miralles

Canvis de nom de carrers i places de la Granja d'Escarp
II República Franquisme Democràcia/Actualitat
C/ Diputat Macià C/ La Cruz Plaça de la Cultura/ Av. Del Segre
Plaça de la República Plaza de la Cruz Plaça de la Creu

• Plaça de la República: Surt anomenat en l’acta de l’ajuntament del dia 21 de juliol de 1935, i no he pogut determinar amb exactitud en quin moment es canvia aquest nom pel de Plaça de la Creu. Però és als llibres de les lleves que hi ha també a la Casa de la Vila de després del 1939 que comencen a sortir els noms canviats d’aquests carrers.


• Carrer del Diputat Macià: Aquest nom el trobem als Estatuts del Foment Granjenc que he trobat i adjuntat en aquest document, que és on estroba situada l’entitat. També el trobem a l’acta de l’ajuntament del dia 15 de març de 1936. Aquest carrer que surt de la Plaça de la República cap al Camí del Molí, passa a dir-se Calle de la Cruz durant el Franquisme. Perquè al mig de la mateixa hi havia una Creu.
Després amb la Transició i la construcció de la biblioteca municipal passa a dir-se Plaça de la Cultura. Actualment s’ha prolongat el carrer i tirat alguns edificis a terra i és l’Avinguda del Segre.

 

• Carrer Alcalde Josep Boira, Alcalde durant la segona República pel PSUC i exiliat a França. Mort durant la seua tornada de l’exili en un accident de cotxe. Fou impulsada per l’Ajuntament llavors del PSC l’any 1992.

 

Informació i text: Anna Sàez

Canvis de nom de carrers i places de Alpicat
II República Franquisme Democràcia/Actualitat
C/Fermí Galán i García Hernandez C/José Antonio Primo de Rivera C/ Lleida
C/Francesc Macià C/General Mola C/ Major
  Plaza de Franco Plaça de l'Esglèsia
  C/Calvo Sotelo C/ Concòrdia
  Avinguda Queipo de Llano C/Delicies
  C/Moscardó C/ Llobera

 

Informació: Laura López

Canvis de nom de carrers i places de Cubells

Guerra civil * Franquisme Democràcia/Actualitat
Plaça 6 d’octubre   Plaça Major
Plaça Francesc Macià   Plaça Castella
C/ Lluís Companys   Tros del C/ Castella entre Plaça Major i la Plaça Castella
C/ Manuel de Azaña   Tros del C/ Castella entre C/Castella i C/ Portal
C/ Pablo Iglesias   Tros del C/ Castella (abans C/ Calvari)
C/ 19 de Juliol   C/ La Higuera
C/ Francesc Ferrer   C/ Sant Pere
C/ General Mangada   C/ Muralla
C/  1r de Maig   C/ Sant Miquel
C/ Constitució   C/ Santa Maria
Avinguda de la República   C/ Sant Julià
C/ Carles Marx   C/ Obac
C/ Jaume Compte   C/ de la costa
C/ Palau i García   C/ Castell
C/ Pérez Farràs   C/ Carvaleta
C/ Alferez Cahè   C/ Soldevila

 

* El 8 de novembre de 1936 s'afirma en el ple municipal aquest canvi en els noms dels carrers, però mai van arribar a posar posar les plaques als carrers i de fet, actualment conserven el nom d'abans de la guerra.

 

Informació: Llibertat Blanes

Canvis de nom de carrers i places dels Omells de na Gaia

ABANS REPÚBLICA

REPÚBLICA

FRANQUISME

TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA

1. C/la font C/la font C/Verdad C/la font
2. C/ de dalt C/ de dalt C/Navarra C/ de dalt
3. C/ Major C/ Major C/Casimiro Torrents C/ Major
4.C/ Espluga Calba C/ Espluga Calba C/ Germans Salla C/ Germans Salla

informació: Pau Palau

Canvis de nom de carrers i places de Torà

Donant un cop d’ull al nom actual dels carrers del municipi de Torà, observem que la seva majoria fan referència a espais topogràfics. En bona part aquesta nomenclatura dels carrers es mantingué durant el període de la Segona República, a banda dels carrers que no existien en aquell període per bé que són de nova creació. Malgrat això, aquesta nomenclatura no es mantingué durant el període de la guerra civil, i fins i tot el propi nom de la localitat es va veure alterat. L’historiador d’aquesta localitat i a l’hora testimoni d’aquest període, Jaume Coberó Coberó, al qual farem referència més endavant, ha indicat que durant el període revolucionari tot els noms que feien referència a sants (C/ St. Serni, C/ Creu, Plaça de la Creu, Plaça de l’Església, entre d’altres) foren substituïts per una designació topogràfica. El problema és que no hem trobat referències exactes pel que fa a la nova denominació que adquiriren molts d’aquests carrers.
De la mateixa manera, i com ja hem fet referència anteriorment, el nom de la vila de Torà fou modificat per Torà de Riubregós. Aquest fou un aspecte comú a altres localitats de la zona, on també els noms suprimits foren reemplaçats per espais topogràfics. Per exemple, la localitat de Prats del Rei fou substituïda per Prats d’Anoia durant la república i la localitat de St. Pere Sallavinera fou desposseïda de la primera part durant la guerra. Aquestes dos localitats citades com exemple però formen part de la comarca de l’Anoia i per tant província de Barcelona.
Pel que fa a altres noms de carrers, trobem el dedicat a personatges d’una llarga trajectòria professional a la vila, com és el cas del C/ Doctor Maluquer, que inicià els seus serveis com a metge durant la guerra.

 

Informació i text: Jordi Creus

Canvis de nom de carrers i places de Sant Guim de Freixenet

ABANS REPÚBLICA

REPÚBLICA

GUERRA

1. plaça de l'esglèsia plaça de l'esglèsia plaça del 19 de juliol

 

informació: Jordi Creus

Canvis de nom de carrers i places de Cervera

 

ABANS REPÚBLICA

REPÚBLICA

FRANQUISME

TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA

1.     C/ Conseller Comorera
2.     Avda. President Tarradelles
3.     Avda. President Macià
4.     C/ President Companys
5.     C/ Onze de Setembre
6.     Avda. Prat de la Riba
7.   Pza. De los Màrtires  
8. Pg. Estació Passeo José Antonio Primo de Rivera Pg. Estació
9. Pg. Universitat Pg. Pascual Madoz Pg. Jaume Balmes
10. Avda. Catalunya Avenida del Caudillo Avda. Catalunya
11. C/ Combat C/ Combat Calle Liberación del 16 de enero de 1939 C/ Combat
12. Rbl. Àngel Guimerà Rbl. Calvo Sotelo (popularment El Raval) Rbla. Lluís Sanpere
13. Avda.Duran i Sanpere Passeo del Portalet  

1. C/ Conseller Comorera: carrer de recent creació dedicat al cerverí de naixement Joan Comorera Soler, dirigent de la USC, secretari general del PSUC (1936), conseller d’agricultura i economia durant l’any 1934 i després de les eleccions del Front Popular. Durant la guerra ocupà diversos departaments de la Generalitat i en acabar aquesta s’exilià a França. Acusat de titisme pel PCE, s’introduí de forma clandestina a Espanya l’any 1951 i quatre anys després fou detingut i empresonat a Burgos, morint a la presó.

2. Avda. President Tarradelles: també de nova creació

3. Avda. President Macià: de nova creació. Tot i això, al padró municipal de 1937 ja hi consta un carrer a nom del president de la Generalitat republicana. Possiblement no es tracti del mateix, i el fet de que el padró no vagi acompanyat d’un mapa on es situen els carrers, com si que ho fan alguns posteriors, en dificulta la localització original.

4. C/ President Companys: novament es tracta d’un carrer de nova creació

5. C/ Onze de Setembre: de nova creació.

6. Avda. Prat de la Riba: malgrat aparèixer amb el mateix nom un carrer al padró de 1937, el mapa que acompanya els padrons municipals dels anys 1950-1972, aquest espai apareix senyalitzat com una zona pròxima a la via del tren però sense nom referenciat. Possiblement es tracti d’un espai que ha pres una designació a mesura que s’ha anat edificant.

7. Pza. De los Màrtires: Aquest espai fou habilitat durant els primers anys del franquisme ja que consta al padró de 1940 i no als anteriors. Actualment es manté el rètol de pedra, a la Rbla. Lluís Sanpere, que n’assenyalava l’espai però en aquest cas no designa cap espai físic (carrer, plaça), possiblement substituït per les remodelacions urbanístiques

8. Pg. Estació: el seu nom fou modificat pel de Passeo José Antonio Primo de Rivera. En aquest s’hi ubicà la Confederación Nacional Sindicalista, ocupant l’antic espai del Centre Obrer Instructiu d’Unió Republicana.

9. Pg. Universitat: actualment conegut per Pg. Jaume Balmes, (sacerdot i pedagog llicenciat en Teologia per la Universitat de Cervera, fou un dels grans culturalistes catalans del segle XIX), constà d’ençà 1940 i fins a la recuperació de la democràcia amb el nom de Pascual Madoz. Polític liberal, i llicenciat en Dret, exercí d’advocat a Barcelona, dirigint el periòdic opositor El Catalán. Governador de la Val d’Aran, fou diputat a corts per la província de Lleida. Com a ministre d’hisenda presentà el projecte pel procés de desamortització de 1855-1856.

10. Avda. Catalunya: Existent durant la Segona República segons el padró de 1937, canvià el seu nom pel d’Avenida del Caudillo, tal i com apareix referit al padró de 1940 i els compresos entre 1950-1972. Recuperà el seu nom original durant la transició democràtica, tal i com s’aprecia al cens municipal de 1982.

11. C/ Combat: nom de carrer que també figura en la documentació referent als anys trenta i que es manté en vigència, essent recuperat durant la transició democràtica. Durant el franquisme fou substituït pel nom Calle Liberación del 16 de enero de 1939.

12. Rbla. Lluís Sanpere: el nom d’aquest carrer es tracta d’un cas particular. Figurant en el padró municipal de 1937 amb el nom de Rambla Àngel Guimerà, el seu nom desaparegué, deixant el seu espai lliure per a la constitució de la Rambla Calvo Sotelo. Popularment però era conegut com el raval. Amb el nom de Pça. Lluís Sanpere es passà a designar el que amb anterioritat i actualment s’anomena Plaça. St. Anna. Amb la recuperació dels noms dels carrers, el nom de Calvo Sotelo fou substituït pel de Lluís Sanpere i el nom d’Àngel Guimerà passà a designar un altre carrer.

13. Avda.Duran i Sanpere: després de la guerra el nom d’aquesta fou substituïda per Passeo del Portalet. Fill d’una família de la burgesia local, l’historiador, arxiver i arqueòleg constitueix un referent per a Cervera pel fet de ser el promotor de la Biblioteca, l’Arxiu i el Museu que porta el seu nom, a més d’un parc. Col•laborador del servei d’investigacions arqueològiques de l’Institut d’Estudis Catalans, durant la guerra civil, i al capdavant del Servei de Protecció d’Arxius de la Generalitat, actuà de forma decisiva en la salvaguarda del patrimoni local i català. Depurat pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques, reorganitzà diverses institucions culturals, tant a nivell de Catalunya com de Cervera. President del Centre d’Estudis d’Etnografia Peninsular, integrat al CSIC, fou membre de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i de l’Institut d’Estudis Catalans. De la mateixa forma publicà bona part d’obres i articles d’investigació històrica com el Llibre de Cervera (1972) o Barcelona i la seva història (1972-1975).

 

A banda dels successius canvis en els noms d’alguns espais de la ciutat de Cervera també caldria indicar que bona part de la resta d’espais de la localitat, sobretot aquells que no es refereixen a determinats personatges, també es van veure modificats pel fet de foren castellanitzats. En són un exemple l’actual C/ Rosa dels Vents, substituït per Rosa de los Vientos, o el C/ St. Magí, abans calle San Magín.

 

Infformació i text: Jordi Creus

Canvis de nom de carrers i places de Bellver de Cerdanya


Abans República

II República

Guerra

Franquisme

Democràcia

Plaça Major

Plaça de la República

Plaça de la República

Plaza del Generalisimo

Plaça Major

 

Carrer de Catalunya

Carrer Catalunya

Calle 18 de Julio

Carrer Catalunya

Pujada del Portal

Pujada del Portal

Carrer Generalitat

Calle General Sanjurjo

Pujada de Joan Alay

Raval del Pujol

Raval del Pujol

Carrer Martí i Julià

Calle del General Mola

Carrer de la Batllia

 

Carrer de la Facina

Carrer Llibertat

Calle San Antonio

Carrer de Sant Antoni

Carrer Gabarret

Carrer Gabarret

Carrer de Prat de la Riba

Calle Navarra

Carrer de Prat de la Riba

Plaça del Castell

Plaça del Castell

Plaça dels Màrtirs de Jaca

Plaza del Castillo

Plaça del Castell

Carrer del Sicle

Carrer del Sicle

Carrer Ignasi Iglesias

Calle del Siglo

Carrer Ramon de Morer

Carrer Matias Rius i Ubach

Carrer Matias Rius i Ubach

Carrer Ferrer i Guàrdia

Calle General Goded

Carrer Matias Rius i Ubach

 

Carrer del Mitg

Carrer Salvador Seguí

Calle General Sanjurjo

Plaça de l'Abat Oliva

Carrer de les Monges

Carrer de les Monges

Carrer Pau Claris

Calle Amargura

Carrer de l'Amargura

Plaça del Portal

Plaça del Portal

Plaça de Francesc Macià

Plaza de Hermanos Blasi

Plaça del Portal

 

Carretera Nova / Carrer de la Facina

Carrer 6 d'octubre

Calle José Antonio Primo de Rivera

Carrer Francesc Macià

Carrer de Sant Roc

Carrer de Sant Roc

Carrer de Josep Zulueta

Calle 9 de Febrero

Carrer de Sant Roc

Carrer de la Palanca

Carrer de la Palanca

Carrer de Jaume Compte

Calle Ortiz de Zárate

Carrer de Jaume II de Mallorca

Plaç de Sant Roc

Plaça de Sant Roc

Plaça Pi i Maragall

Plaza de San Roque

Plaça de Sant Roc

 

Carrer del Bac

Carrer de Francesc Lairet

 

Pijada del Bac

Camí de Talló

Camí de Talló

Carrer 16 de Febrer

Calle de Pedro Elias

Passeig de Pere Elias

Serrat del Baldiri

Serrat del Baldiri

Serrat del Baldiri

Serrat de San Roque

Carrer d’Emili Foixonet

Pla de Tomet

Pla de Tomet

Carrer 14 d'Abril

Avenida de la Victória

Avinguda de la Cerdanya

Carrer del Mig

Carrer del Mig

Carrer Generalitat

Calle General Sanjurjo

Plaça de Pau Claris

 

Carretera de la Generalitat

Carrer de Pere Sicart

Calle de Pedro Sicart

Avinguda de Pere Sicart

Carretera de Puigcerdà

Carretera de Puigcerdà

Carrer de Rafael Casanovas

Carretera de Puigcerdá

Carretera de Puigcerdà

Camí Ral

Camí Ral

Camí Ral

Camino Real

Camí Ral

Caamí de Talló

Camí de Talló

Carrer d'Ernest Rufastes

Calle de Ernesto Rufastes

Carrer d'Ernest Rufastes

Carretera de Talltendre

Carretera de Talltendre

Carretera de Talltendre

Calle Solana

Camí de Talltendre

Plaça de les Escoles

Plaça de les Escoles

Plaça Anselm Clavé

Plaza Calvo Sotelo

Plaça Pau Vila

Carrer de l’Església

Carrer de l’Església

Carrer de Jacint Verdaguer

Calle de la Iglesia

Carrer de l'Esglèsia

   

Carrer de les Escoles

Calle de las Escuelas

Carrer de les Escoles

Carrer Jussà

Carrer Jussà

Carrer d'Àngel Guimerà

Calle General Sanjurjo

Carrer del Mig

Carrer Muralla

Carrer Muralla

Carrer de Valentí Almirall

Calle Muralla

Carrer de la Muralla

 

Identificació històrica:

Acta Municipal del 17/07/1932 / Ajuntament de Bellver de Cerdanya: "Por unanimidad se acuerda aceptar la placa de Don Jaime Ametller y colocarla en la fachada de la Casa Consistorial, cuyo nombre de Plaza Mayor que tiene en la actualidad en lo sucesivo se denominará Plaza de la República". Signa l'alcalde Joan Viayna.

Acta Municipal del 18/04/1936 / Ajuntament de Bellver de Cerdanya: "Acte seguit es procedeix a llegir els noms que han estat exposats al públic per retolar els carrers. Com sia que no s'ha presentat cap reclamació queden definitivament ferms els següents noms: ... Tot seguit hi ha la relació i signa l'alcalde Joan Solé.

Informe de Joan Pous i Porta, president de la Comissió de Cultura sobre l'evolució dels noms dels carrers i places de Bellver de Cerdanya (maig 1979): (tot seguit transcrivim la introducció del text)

La present relació és un document de treball per aprovar la denominació dels carrers i places de Bellver de Cerdanya. En ella hi ha 3 apartats, el primer amb el nom antic, que podríem denominar com l'autèntic; el segon conté la denominació elaborada l'any 1936, que si bé és d'un patriotisme i catalanisme palès, no respecta els toponímics del barri vell; el tercer, finalment, és l'aplicat el 1939, amb uns criteris polítics tendenciosos per la ideologia guanyadora sense respecte per a res.

Tot seguit passa a descriure els criteris que s'havien de seguir alhora de denominar els noms dels carrers.

 

Plaça Major: nom antic plaça Major. Per Acord municipal de 17 de juliol de 1932 plaça de la República (placa cedida per Jaume Amatller i col·locada a la façana de l'Ajuntament de Bellver de C.). Per Acord de 10/12/1939, plaza del Generalísimo. Recuperà el seu nom el 10/07/1979.

Plaça del Castell: nom antic plaça del Castell. Acord de 18/04/1936 plaça dels Màrtirs de Jaca. Acord de 18/12/1939 plaza del Castillo. Recuperà el nom el 10/07/1979.

Carrer del Castell: nom antic carrer del Castell. El 18/04/1936 el mantenen. Acord del 10/12/1939 calle del Castillo. Recuperà el nom el 10/07/1979.

Carrer de l'Església: nom antic c. de l'Església. Acord del 18/04/1936 carrer de Jacint Verdaguer. Acord del 10/12/1939 calle de la Iglesia. A partir del 10/07/1979 carrer de l'Església.

Carrer del Sicle: nom antic carrer del Sicle. Acord de 18/04/1936 carrer d'Ignaci Iglesias. Acord 10/12/1939 calle del Siglo. A partir del 10/07/1979 carrer Ramon de Morer. (Degà de Santa Maria de Talló. Fou enterrat a l'església, s. XIII/XIV.)

 Carrer de Matias Riu i Ubach: Abans i per Acord de 18/04/1936 carrer de Ferrer i Guardia. Acord de 10/12/1939 calle del General Goded. El 10/07/1979 es bateja amb el nom actual. (degà de Santa Maria de Talló, s. XVIII)

Plaça de l'Abat Oliva: nom antic carrer del mitg (antigament carrer Jussà). Acord de 18/04/1936 carrer de Salvador Seguí. Acord del 10/12/1939 calle General Sanjurjo. El 10/07/1979 plaça de l'Abat Oliva.

Carrer Amargura: nom antic carrer de les Monges. Acord del 18/04/1936 carrer de Pau Claris. Acord del 10/12/1939 calle Amargura. El 10/07/1979 carrer de l'Amargura.

Plaça del Portal: nom antic plaça del Portal. Acord de 18/04/1936 plaça de Francesc Macià. Acord de 10/12/1939 plaza de Hermanos Blasi (Fills del poble. Ambdòs lluitaren al bàndol franquista. Un d'ells va morir al front i l'altre va ser alcalde de Bellver de C. durant el franquisme). A partir del 10/07/1979 plaça del Portal.

Carrer de la Batllia: nom antic el raval del Pujol. Acord de 18/04/1936 carrer de Martí i Julià. Acord de 10/12/1939 calle del General Mola. A partir del 10/07/1979 carrer de la Batllia.

Carrer de Catalunya: nom antic carrer de Catalunya. Mantenen el mateix a l'Acord de 1936. Acord de 10/12/1939 calle 18 de Julio. Recuperà el nom el 10/07/1979.

Carrer de Francesc Macià: nom antic carretera nova o carrer de la Facina (central de telèfons i cafè). Acta del 18/04/1936 carrer 6 d'Octubre. Acta del 10/12/1939 calle José Antonio Primo de Rivera. El 10/07/1979 carrer de Francesc Macià.

Carrer de sant Roc: nom antic carrer de sant Roc. Acta del 18/04/1936 carrer de Josep Zulueta (Diputat i fundador de la Cooperativa Cadí de la Seu d'Urgell. Acta del 10/12/1939 calle 9 de Febrero (entrada dels nacionals a la població). Recuperà el nom antic el 10/07/1979.

Carrer de Jaume II de Mallorca: nom antic carrer de la Palanca. Acord de 18/04/1936 carrer de Jaume Compte. Acta del 10/12/1939 calle Ortiz de Zárate. A partir del 10/07/1979 el nom actual.

Plaça de sant Roc: nom antic plaça de sant Roc. Acord de 18/04/1936 plaça de Pi i Maragall. Acord de 10/12/1939 plaza de San Roque. Recuperà el nom antic el 10/07/1979.

Carrer de Prat de la Riba: nom antic carrer de Garrabet. Acord de 18/04/1936 carrer de Prat de la Riba. Acord del 10/12/1939 calle Navarra. A partir del 10/07/1979 nom actual.

Passeig de Pere Elias: nom antic camí de Talló (els Orms). Acord del 18/04/1936 carrer 16 de Febrer. Acord del 10/12/1939 calle de Pedro Elias. El 10/07/1979 passa a denominar-se passeig de Pere Elias (originari de Bor / Bellver de C. va fer fortuna a Bèlgica).

Carrer de les Escoles: Acord del 18/04/1936 carrer de les Escoles. Acord de 10/12/1939 calles Escuelas. El 10/07/1979 recuperà el nom català.

Camí Ral: nom antic camí Ral. Es manté a l'Acord de 1936. Acta del 10/12/1939 camino Real. El 10/07/1979 recuperà el nom català.

Carrer d'Emili Foixonet: nom antic serrat del Baldiri. Es manté a l'Acord de 1936. Acta de 10/12/1939 serrat de san Roque. A partir del 10/07/1979 rep el nom actual.

Avinguda Cerdanya: nom antic pla de Tomet. Acta de 18/04/1936 carrer 14 d'abril. Acta de 10/12/1939 avenida de la Victória. A partir del 10/07/1979 avinguda de la Cerdanya.

Avinguda de Pere Sicart: nom antic carretera de la Generalitat. Acta del 18/04/1936 carrer de Pere Sicart. Acta del 10/12/1939 calle de Pedro Sicart. A partir del 10/07/1979 avinguda de Pere Sicart. (mecenes local que feu donació d'un immoble per a ensenyament públic, avui Centre d'Assistència Primària)

Carretera de Puigcerdà: nom antic carretera de Puigcerdà. Acta del 18/04/1936 carrer de Rafel Casanovas (des de la cruïlla fins a sota el Bac). Acta 10/12/1939 carretera de Puigcerdá. A partir del 10/07/1979 recupera el nom antic.

Camí de Talltendre: nom antic carretera de Talltendre. Es manté a l'Acord de 1936. Acta de 10/12/1939 calle Solana. A partir del 10/07/1979 rep el nom actual.

Carrer d'Ernest Rufastes: nom antic camí de Talló. Acta de 18/04/1936 carrer d'Ernest Rufastes. Acta del 10/12/1939 calle Ernesto Rufastes. A partir del 10/07/1979 rep el nom actual. (mecenes local)

Plaça Pau Vila: nom antic plaça de les Escoles. Acta del 18/04/1936 plaça d'Anselm Clavé. Acta del 10/12/1939 plaza Calvo Sotelo. A partir del 10/07/1979 plaça Pau Vila.

Carrer de la Muralla: nom antic carrer Muralla. Acta del 18/04/1936 carrer de Valentí Almirall. Acta del 10/12/1939 calle Muralla. A partir del 10/07/1979 carrer de la Muralla.

Pujada de Joan Alay: nom antic pujada del Portal. Acta del 18/04/1936 carrer Generalitat. Acta del 10/12/1939 calle General Sanjurjo. A partir del 10/07/1979 pujada de Joan Alay. (alcalde de Bellver, d'abans de la II República)

Carrer del Mitg: nom antic carrer Jussà. Acta del 18/04/1936 carrer d'Àngel Guimerà. Acta del 10/12/1939 calle General Sanjurjo. A partir del 10/07/1979 rep el nom de carrer del Mitg / antic carrer Jussà.

Carrer de Sant Antoni: des de 1935 carrer de la Facina (pel canvi d'ubicació de l'establiment, avui conegut com cal Birbet). Acta de 18/04/1936 carrer de la Llibertat. Acta de 10/12/1939 calle San Antonio. Acta del 10/07/1979 carrer de Sant Antoni.

Plaça de Pau Claris: nom antic carrer de mitg (i antigament carrer Jussà). Acta del 18/04/1936 carrer Generalitat. Acta del 10/12/1939 calle General Sanjurjo. Acta del 10/07/1979 Plaça de Pau Claris. 

Pujada del Bac: nom antic carrer del Bac. Acta del 18/04/1936 carrer de Francesc Lairet. Acta del 10/07/1979 Pujada del Bac.

 

Informació i text:Salvador Vigo, Joan Pous, Sol Gasch i Servei d'Història, Documentació i Patrimoni.

Canvis de nom de carrers i places de Prats i Sansor

1920-1930

1931-1936

1936-1939

DICTADURA

DEMOCRACIA

C/ Barrio

C/ Barrio

C/ Barrio

C/ Barrio

 

C/ del Barri

 

C/ Fuente

C/ Fuente

C/ Fuente

C/ Fuente

C/ de la Font

C/ Castillo

C/ Castillo

C/ Castillo

C/ Castillo

C/ Castell

Capdevila

Capdevila

Capdevila

Capdevila

Capdevila

Molino

Molino

Molino

Molino

Molí

Sampsor

Sampsor

Sampsor

Sampsor

Sansor

 

Informació: Sol Gasch