Canvis de nom de carrers i places de Torà

Donant un cop d’ull al nom actual dels carrers del municipi de Torà, observem que la seva majoria fan referència a espais topogràfics. En bona part aquesta nomenclatura dels carrers es mantingué durant el període de la Segona República, a banda dels carrers que no existien en aquell període per bé que són de nova creació. Malgrat això, aquesta nomenclatura no es mantingué durant el període de la guerra civil, i fins i tot el propi nom de la localitat es va veure alterat. L’historiador d’aquesta localitat i a l’hora testimoni d’aquest període, Jaume Coberó Coberó, al qual farem referència més endavant, ha indicat que durant el període revolucionari tot els noms que feien referència a sants (C/ St. Serni, C/ Creu, Plaça de la Creu, Plaça de l’Església, entre d’altres) foren substituïts per una designació topogràfica. El problema és que no hem trobat referències exactes pel que fa a la nova denominació que adquiriren molts d’aquests carrers.
De la mateixa manera, i com ja hem fet referència anteriorment, el nom de la vila de Torà fou modificat per Torà de Riubregós. Aquest fou un aspecte comú a altres localitats de la zona, on també els noms suprimits foren reemplaçats per espais topogràfics. Per exemple, la localitat de Prats del Rei fou substituïda per Prats d’Anoia durant la república i la localitat de St. Pere Sallavinera fou desposseïda de la primera part durant la guerra. Aquestes dos localitats citades com exemple però formen part de la comarca de l’Anoia i per tant província de Barcelona.
Pel que fa a altres noms de carrers, trobem el dedicat a personatges d’una llarga trajectòria professional a la vila, com és el cas del C/ Doctor Maluquer, que inicià els seus serveis com a metge durant la guerra.

 

Informació i text: Jordi Creus