Lleida

Àliga de Sant Joan a Lleida

El símbol, àliga de Sant Joan, es troba a la façana de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, situada al Parc de Gardeny.

Es tracta de l'antiga base militar Gaspar de Portolà al Turó de Gardeny, al costat del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

El relleu en pedra  té unes dimensions aproximades de 2 m x 2 m i està situat a la part superior de l'edifici, sobresortint del mateix coronament d'aquest.

Tot i que la major part del recinte militar del turó de Gardeny va ser adquirit per l'Ajuntament de Lleida el 1998, encara queda una part del complex militar en desús, l'antiga residència de suboficials, que és propietat del Ministeri de Defensa. Les instal·lacions es troben en estat d'abandonament des de la retirada dels militars l'any 1996.
 
Font: Paco Rivas Borràs.
Cens de Simbologia Franquista de Catalunya, coordinat per Pilar Mateo Bretos.

Retolació de grup d'habitatges a Lleida

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placa de mosaic hidràulic rectangular on s’anuncia la construcció d’un grup d’habitatges de promoció oficial. En el text, en relleu, s’esmenta l’organisme promotor (en aquest cas, la Delegación Nacional de Sindicatos, on l’Obra Sindical del Hogar estava inscrita), a més del nom del grup i el nombre d’habitatges. En aquest cas no hi figura l’any de construcció o de promoció. El text va acompanyat de dues imatges: a l’esquerra el jou i les fletxes amb les sigles INV (de l’Instituto Nacional de la Vivienda) amb la casa; i a la dreta el pic, l’espiga i la palma, relatius a l’Obra Sindical del Hogar. Inclou el següent text:DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS. GRUPO HNOS RECASENS GASSIO. 80 VIVIENDAS.
El símbol es troba en un espai d'ús residencial, construit l'eny 1954.
 
 
 
Situada  al grup de blocs "Hermanos Franco Gaminde", es tracta d'una placa rectangular d'uns tres metres d'amplària i un d'alçada. Actualment es troba pintada amb el mateix color que la façana dels blocs. Hi figura el nom del grup, l'any de construcció i el nombre d'habitatges.
 
 
Als grup d'habitatges 1º de Octubre,  situat a plaça Sant Antoni Maria Claret, nº 1,  hi trobem una placa de marbre de 50 cm per 70 cm aproximadament, subjecta a la paret amb quatre claus piramidals de ferro.
 
Per més informació consultar: Cens de simbologia franquista de Catalunya.
 
 
Imatges, informació i text: Aida Garrós i Paco Rivas