Terra de Frontera: Els Pirineus catalans entre dues guerres (1938-1945)