La reconstrucció de postguerra: construir sobre runes (DVD)