Nomenclator i construcció de la memòria: carrers i places

Canvis de nom de carrers i places de Castelldans

L'any 1909 es va inagurar l'Avinguda Francesc Macià, ja que gràcies a aquest havia impulsat la seva construcció degut a una petició del poble de Castelldans d'una carretera que comuniques el poble amb la capital de comarca. Aquesta Avinguda, un cop acabada la guerra civil va prendre el nom de Avenida del Caudillo. Amb tot, un cop establerta la democràcia a Espanya i al municipi aquesta avinguda va tornar a rebre el seu nom original Avinguda Francesc Macià.

Informació: Isidre Piñol i Aida Garrós

Canvis de nom de carrers i places de Granadella

1-Avui;  2-franquisme;       3-II República;    4-abans
1-C/Pou   2-C/Pozo    3-C/Pou    4-C/Pou    
1-C/Blanco   2-C/Blanco    3-C/Portella  4-id?  
1-Pl.Catalunya    2-Pl.Cataluña/ Pl.Balmes   3- Pl.Catalunya      4-  ?
1-C/Pintor Masip  2-C/Cementerio Viejo      3-id.     4-?       
1-C/Costa    2-C/Alcalde Cuesta  3-C/Alcalde Costa  4-?
1-C/Emili Pujol 2-C/E.Pujol/Arriba 3-C/Ángel Guimerá/C/Arriba 4-?
1-Pl.Joan Perucho 2-Pl.Escuelas 3-No existia
1-C/Escultor 2-id 3-id 4-?
1-Pla de la Vila 2-Pl.España/Pl.Generalísimo 3-Pl/F.Macia  4-?
1-C/Dr.Galcerán 2-C/Dr.Galcerán 3-No existia
1-C/Lluca  2-/C/lluca 3-?  4-?
1-C/Marina 2-C/Marina 3-C/Marina 4-?
1-C/Martí 2-id 3-id 4-id?
1-C/Major 2-C/Mayor 3-C/Major 4-id?
1-C/Mónica 2-id. 3-id. 4id?
1-C/Nou 2-C/Nueva 3-C/Nueva 4-?
1-C/La Palla 2-C/la Paja 3-C/Paja 4-id?
1-C/Piñol 2-id 3-id 4-id?
1-C/Pla 2-id 3-id 4id?
1-C/Pobla 2-C/Pobla 3-Avda.República 4-Pobla?
1-C/Ruera 2-id 3-id 4-id?
1-C/Suñé 2-id 3-id 4-id?
1-C/Torre 2-id 3-id 4-id?
1-C/Vall de Boters 2-C/Vall de Boteros 3-C/Vall de Boters 4-id?
1-C/Vall de ruhé 2-C/vall de Rué 3-id 4-id?
1-Pl.Vicent Blanc 2-Pl.Vicente Blanch 3-Placeta 4-id?
1-C/Forn 2-C/Horno 3-C/Forn 4-id?
1-C/Clarí 2-C/Moro 3-id 4-id?
1-Camí de Bovera 2-camino de Bovera 3-camí de Bovera 4-id?
1-Camí de Lleida 2-camino de Lérida 3-Camí de Lleida 4-id?

Carrers Nous:
1-Jaume Aran Puig
1-Serafí de la rossa
1-Gaudí
1-Dr.Vives

 

Informació: Pau Palau

Canvis de nom de carrers i places de Bovera

Avui en dia, al poble de Bovera, tots els carrers tenen noms de topònims locals:
Carrer  de les escoles, carrer de Lleida, carrer Major, del Solà, nou del Solà, plaça de l'església, de la Bassa, carrer de baix, el raval, carrer de la carrerada, la Palma, de Pobla, de Flix,...
Amb els successius canvis de règim ha anat canviant l'idioma amb que se'ls anomenava, però no el nom; així, durant les dictadures de Primo de Rivera i de Franco l'idioma era el castellà i durant els períodes democràtics, amb la republicà primer i amb la monarquia des de la Transició, ho ha estat el català.
Cal dir que durant la guerra civil es van canviar els noms de tots els carrers del poble, passant dels topònims de tota la vida a noms amb connotacions democràtiques o fins-i-tot clarament revolucionàries com ara Plaça de la Llibertat, carrer Azaña, República, F.Macià, Durruti, Ascaso, 19 de Juliol i Largo Caballero.
Tot i aquest canvi puntual, cap dels informants que vivien a Bovera durant la guerra recorda quin era quin, ja que ells van continuar anomenant els carrers pel seu nom de sempre.

Informació:  Pau Palau

Canvis de nom de carrers i places dels Omellons

avui, durant el franquisme, durant la II República, abans de 1930
C/ la plaça
C/ Ezequiel Llorach Calle industria
C/ indústria era un camí
C/ Francesc Macià Calle Ramon y Cajal C/ Francesc Macià *
C/ Calvari Calle Espluga Calva C/ Espluga Calba Camí de l' Espluga Calba
C/ unió Calle unió no existia
C/ església Calle iglesia C/ església C/ església
C/ orient no existia
Plaça Major Plaza Mayor Plaza Constitución **
C/ Sant Miquel Calle Cuesta
C/ Nou no existia
C/ forn
Plaça Mirador
travessera
Ramon y Cajal
avui durant el franquisme durant la II República Abans de 1930
C/Major Calle Mayor
C/Sant Sebastià no existia
C/ Pi i Margall sense nom sense nom no existia***
C/ Jacint Verdaguer

*El nom de “Francesc Macià “ se li donà, en temps de la II República, al tram de la carretera que uneix l’Espluga Calba amb Les Borges Blanques que transcorre per dins dels Omellons, ja que aquesta carretera es va construir sota l’impuls del govern de la Generalitat quan Macià el presidia. Amb la dictadura el carrer passà a dir-se “Ramón y Cajal” i amb la democràcia se li restituï el nom original.
**A la paret del num. 4 de l’actual Plaça Major s’hi pot llegir, gravat a la pedra, “plaza Constitución”. Indubtablement, aquest havia estat el seu nom en el passat, però la inexistència d’un arxiu municipal impedeix saber quan duia aquest nom i a quina “Constitución” es refereix.
***La història de l’actual carrer Pi i Margall és una mica curiosa: aquest carrer es va obrir en temps de la II República, segurament per donar accés directe a la carretera des de la part alta del poble. Això va generar l’oposició dels cacics del poble, que eren els propietaris dels terrenys afectats per la creació d’aquest carrer, però tot i així l’ajuntament va tirar endavandant amb el seu projecte. Al nou carrer no se li donà cap nom fins als anys 80, i tot i que pugui semblar el contrari, sembla que no hi ha cap relació entre la història del carrer i el el fet que dugui el nom d’un republicà.

Informació: Pau Palau

  

Canvis de nom de carrers i places Soleràs

Durant l'època republicana trobem els carrers Francesc Macià (actual Carrer Major), Jacint Verdaguer (actual Carrer del Pou) i  Plaça de la República (avui plaça de l'Esglèsia). Actualment, per tant, s'ha optat per noms impersonals, amb una càrrega simbólica molt menor que els esmentats durant la República.

Daquells anys s'han mantingut els noms de diferents carrers que a causa de no tenir un rerefons polític tampoc van patir modificacions durant el franquisme, sen solament traduïts al català l'any 1999.

Per altra banda, cal citar que aquell carrer que durant el franquisme va ser conegut com "calle del horno", amb la democràcia va agafar el nom de "carrer dels màrtirs", en record a uns carlistes repressaliats els anys de la Guerra.

 

Informació; SHDiP

Canvis de nom de carrers i places de Puiggròs

 

 Els noms  de carrers que hi havia abans de la Segons Repúnblica encara es conserven avui en dia, a més, no no ens conta cap canvi en cap període, tret de les traducción al català entre els anys 1982 i 83.

Tampoc ens consta cap nom de carrer, ni entre els construïts més recentment, que faci referència a moviments civils o democràtics.

Informació: Aida Garrós

Canvis de nom de carrers i places de Bellaguarda

Els carrers del municipi conserven avui, segons les fonts de l'Ajuntament el mateix nom que tenien durant la Segona República. Aquests no han patit cap canvi, només el de la seva traduccuó  l'any 1999.

 

Informació: Aida Garrós

Canvis de nom de carrers i places de l'Espluga Calba

abans de 1930 durant la II república durant la guerra civil durant la dictadura avui
C/ de Montblanc C/ de Montblanc
Plaça Catalunya* C/ de Montblanc
Plaça Catalunya* C/ de Montblanch C/ de Montblanc
C/ de Fulleda C/ de Fulleda C/ de Fulleda C/ de Fulleda C/ de Fulleda
C/ de Senan C/ de la República C/ de Senan C/ de Senan C/ de Senan
C/ Reremur C/ Reremur C/ Reremur C/ Reremur C/ Reremur
No existia No existia No existia Carretera de Fulleda Ctra. de Fulleda
C/ Solà** C/ Solà
Francesc Macià** C/ Solà
Francesc Macià** C/ Generalísimo** C/ Major**
C/ de la República C/ de la República C/ Calvo Sotelo Avda. Pau Casals
Plaça del Castell Plaça del Castell Plaça Pi i Margall Plaza del Castell Plaça del Castell
Plaça Àngel Guimerà Plaça Àngel Guimerà Plaza Jose Antonio Plaça de la Roca
Plaça de l'església Plaça de l'església Plaça Jacint Verdaguer Plaza de la iglésia Plaça de l'església
C/ de Sta. Maria
C/ San Ramon***
Plaça de la Flor*** C/ de Sta. Maria C/ de Sta. Maria C/ de Sta. Maria C/ de Sta. Maria
Plaça del Pou Plaça del Pou Plaça del Pou Plaza del Pozo Plaça del Pou
Carretera de Maldà Carretera de Maldà Carretera de Maldà Carretera de Maldà Avda.Mn.Joan Llort
Raval de Jesús Raval de Jesús Raval de Jesús Raval de Jesús Raval de Jesús
Raval de Jesús Raval de Jesús Raval de Jesús Avda, de los Màrtires Avda. de Catalunya
camí del fondo camí del fondo camí del fondo C/Mn. G. Fàbregas Camí Avda. Mn pau Figuerola

els altres carrers son nous o no sofreixen cap canvi
* el carrer a un cert punt s'eixampla, i allò s'anomenà durant la república, plaça de Catalunya
** el carrer està dividit per una porxada i pot ser que en aquests períodes aquesta fos el límit entre els dos
***aqui també hi ha un porxo, que sembla que podria fer de límit dels diferents carrers; a banda i banda del porxo el carrer San Ramon i la Plaça de la Flor, i a l'altre costat de la plaça començaria el Santa Maria.

 

Informació i text: Pau Palau

Canvis de nom de carrers i places Cervià de les Garrigues

La pujada al poder de la República significà tota una sèrie de canvis dels noms dels carrers i places del poble. El nou nomenclàtor anava en honor a diferents personatges del món de la política i la cultura catalana, però també espanyola, força representatius.
Aquesta primera modificació es realitzà durant el mes de juliol de 1931:

- La Plaça Major (que ja antigament s’havia anomenat plaça de la Constitució) passà a anomenar-se Plaça Francesc Macià
- El C/ Major s’anomenà C/ Alcalá Zamora
- El C/ Lleida passà a dir-se C/ García Hernández
- El C/ Borges s’anomenà C/ Pi i Maragall
- El C/ Riu s’anomenà C/ Salvador Seguí
- El C/ Albi passà a dir-se Avinguda de la República
- El C/ Calvari es digué C/ Fermí Galán
- El C/ Era fou el C/ Francesc Layret
- El C/ Pallot s’anomenà C/ Santiago Rusiñol
- El C/ Pilota passà a C/ Francesc Farré i Guàrdia

Els carrers Josep A. Clavé, Portalet, Penal i Nou, no sofriren canvis
1.1.3. La resistència antifranquista:
Els carrers Josep A. Clavé, Portalet, Penal i Nou, no sofriren canvis.
Una altra modificació de noms del “carreraire” es produí començada la Guerra Civil, concretament durant el maig de 1937:

- El C/ Alcalá Zamora passà a anomenar-se C/ Francesc Ascaso
- El C/ Nou s’anomenà C/ Pablo Iglesias
- El C/ Portalet passà a dir-se C/ 19 de juliol
- L’Avinguda de la República s’anomenà C/ Bonaventura Durruti

Informació: Josep Rubió

Canvis de nom de carrers i places de La Pobla de Cérvoles

 Com gran part dels carrers i places de les viles de les Garrigues, La Pobla de Cérvoles i els seus veïns i veïnes han anat experimentant canvis en els seus noms al llarg de la trasbalsada història del segle XX. Així mateix, a la l'actual hi localitzem, entre d'altres, Carrer Major, Carrer Portal, Avinguda de les Garrigues – carrer inaugurat a la dècada dels vuitanta, conegut antigament com el Carrer de la Carretera al enllaçar el poble amb Ulldemolins –, Carrer Calvari, Carrer Franc, Carrer Pau Anton – alcalde de La Pobla de Cérvoles durant el segle XVIII –, Carrer Vilanova – antic camí que condueix a Vilanova de Prades –, Plaça de l'Església, Plaça Sant Miquel, Raval de Sant Miquel, Plaça del Foment, Carrer Ponent – antic Camí de Carrerada –, Carrer Les Basses, Carrer les Roques, Carrer les Sorts – inaugurat l'any 1979 –, Carrer Nou – antic Carrer del Nord – i Raval de les Moreres.

 

Tot i això, podem identificar-ne algunes nomenclatures emprades durant la Guerra Civil, com són Carrer Durruti – actual Avinguda de les Garrigues –, Plaça Domingo Gassió – actual Plaça de l'Església, membre de la CNT –, Carrer Bakunin – actual Carrer Major, lloc on s'establiren les Joventuts Llibertàries (JJLL) –, Carrer 19 de Juliol – actual Carrer Franc – i Carrer Francesc Ascaso – es desconeix la localització exacte. És evident que aquests noms no eren els mateixos en exactitud del període republicà, ja que només s'hi ha pogut constatar l'existència del Carrer Prat de la Riba, del qual no se sap del cert on es localitzaria. La dificultat fonamental de situar els carrers antics sobre els actuals radica en què de forma indistinta s'utilitza la vella i la nova nomenclatura, la qual cosa, a vegades, condueix a la confusió.

 

Informació: Josep Rubió

Text: Josep Rubió i Cristina Mongay