Canvis de nom de carrers i places de Bovera

Avui en dia, al poble de Bovera, tots els carrers tenen noms de topònims locals:
Carrer  de les escoles, carrer de Lleida, carrer Major, del Solà, nou del Solà, plaça de l'església, de la Bassa, carrer de baix, el raval, carrer de la carrerada, la Palma, de Pobla, de Flix,...
Amb els successius canvis de règim ha anat canviant l'idioma amb que se'ls anomenava, però no el nom; així, durant les dictadures de Primo de Rivera i de Franco l'idioma era el castellà i durant els períodes democràtics, amb la republicà primer i amb la monarquia des de la Transició, ho ha estat el català.
Cal dir que durant la guerra civil es van canviar els noms de tots els carrers del poble, passant dels topònims de tota la vida a noms amb connotacions democràtiques o fins-i-tot clarament revolucionàries com ara Plaça de la Llibertat, carrer Azaña, República, F.Macià, Durruti, Ascaso, 19 de Juliol i Largo Caballero.
Tot i aquest canvi puntual, cap dels informants que vivien a Bovera durant la guerra recorda quin era quin, ja que ells van continuar anomenant els carrers pel seu nom de sempre.

Informació:  Pau Palau