Fossa comuna a Almacelles

Al cementiri d'Almacelles trobem un nínxol on descansen les restes de 19 víctimes afusellades al terme de Binefar el dia 20 d'abril de 1938.

El nínxol on descansen, el número 717, el dia tres de març de 1958.

Aquest es propietat d’un exiliat a Veneçuela, Tomàs Pujol Arfelis,  que el va cedir per  a que les víctimes referenciades hi fossin enterrades.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relació de víctimes:

Jorge Piñol Amorós

José Capdevila Torres

José Penelles ?

José Aldabó Aldabó

Ramon Martí Forné

Miguel Viladegut Vilanova

Pedro Castellví  Vidal

Prudencio Alegre Biuren

Francisco ? ?

Mariano Royo Figuerola

Dolors Novell Roca

Maria Aldabó Poquet

José Tomàs Purroy

Antonio Martí Pascual

Antonia Martí Pascual

Sebastià Vilamajó Arqué

Maria Casas Arnó

José Castillo Purroy

Jaume Arnó Novell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons treballadors de l’ajuntament d’Almacelles, a l’antic cementiri s’ubicava una fossa amb víctimes de la guerra civil.

 

En construir el nou cementiri algunes famílies varen traslladar les restes en nínxols i la resta van quedar on eren.

 

Fonts:

Cens de fosses del Segrià. Memorial Democràtic.

Ajuntament d'Almacelles

 

Fonts hemerogràfiques i bibliogràfiques:

BARALLAT, M.; La repressió a la Postguerra Civila Lleida (1938-1945). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991.

SOLÉ BARJAU, QUERALT; Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya: 1936-1939. Catarroja, Afers, 2008.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; La repressió franquista a Catalunya (1938-1953). Edicions 62,Barcelona, 1985.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; VILLARROYA, J.; La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), I i II, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989.

 

Fonts documentals:

Registre civil d’Almacelles

 

Informació i imatges: Aida Garrós i Xavier Aguayo