Fossa militar a Alcanó

Al cementiri del poble d'Alcanó s'hi troba una fossa comuna amb soldats combatents a la Guerra Civil.

Segons cita  Queralt Solé en el seu llibre sobre fosses comunes, en aquesta hi  havia aproximadament 20  soldats enterrats, tots de nacionalitat espanyola, pertinents a l’exèrcit rebel. Molts pertanyien a la CTV( Corpo Truppe Volontarie), i que posteriorment van ser traslladats a Saragossa.

- Relació de noms de persones presumptament inhumades a la fossa*:

Els Caiguts identificats enterrats en el terme municipal són els següents:

Gabino Lozano Pablo. Soldat ( 25/12/1938)

Mateo Martín Martín. Cabo (28/12/1938)

Hipólito Merín Galán. Soldat ( 02/01/1939)

Francisco Anduesa. Soldat ( 04/01/1939)

Pedro Acebo Fernández. Cabo ( 29/12/1938)

Francisco Hidalgo Rebollo. Soldat ( 29/12/1938)

Vicente Barrios. Soldat ( 29/12/1938)

Guillermo Villavica. Soldat ( 29/12/1938)

Dionisio Rodríguez. Soldat ( 25/12/1938)

José Taurón Martínez. Soldat ( 29/01/1938)

Pablo Larraniaga. Soldat (31/12/1938)

Teofilo Fuentes. Soldat ( 31/12/1938)

Cipriano Fuentes Mora. Cabo ( 26/12/1938)

Victoriano Amarica Casterrechea. Soldat ( 25/12/1938)

Manuel López Rodríguez. Soldat ( 25/12/1938)

 

*Font: pàgina 248 anotació 432: SOLÉ BARJAU, QUERALT; Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra Civila Catalunya: 1936-1939. Catarroja, Afers, 2008.

 

Amb tot, Queralt Solé apunta que més tard, s’exhumaren els voltants del terme d’Alcanó i les restes trobades s’enterraren també en la mateixa fossa. Aquests encara hi són però sense identificar.

 

Segons les actes de trasllat al Valle de los caídos, que consten al Fons del Govern Civil de Lleida,  les següents víctimes varen ser enterrades al cementiri d’Alcanó i varen ser traslladats al novembre de 1958:

Francisco Rimunde Heredia ( Lugo)

Jesús Bermudez Leal ( Lugo)

José María González Díaz (Lugo)

José Tourón Martínez (Ourense)

Rafel Vallelado Puertas ( Valladaolid) 

Aurelio García Encinas ( Valladolid)

Nicolas Francisco Villanueva ( Valladolid)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veïns del poble també ens han comentat de l’existència d’una possible fossa comuna al entrar al cementiri, però d’aquesta no n’hi ha constància en cap lloc. De tota manera, en recollim una imatge:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonts:

Cens de fosses del Segrià.

Ajuntament d'Alcanó.

 

Fonts hemerogràfiques i bibliogràfiques:

BARALLAT, M.; La repressió a la Postguerra Civila Lleida (1938-1945). Publicacions de l'Abadia de Montserrat Barcelona, 1991.

SOLÉ BARJAU, QUERALT; Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya: 1936-1939. Catarroja, Afers, 2008.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; La repressió franquista a Catalunya (1938-1953). Edicions 62,Barcelona, 1985.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; VILLARROYA, J.; La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), I i II, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989.

 

 Fonts documentals:

Arxiu Històric Lleida. Fons del Govern Civil. Signatura: 2176. Gobierno Civil/Secretaría General (1958-1966). Actas de inhumación y traslado de restos de soldados al Valle de los Caídos.

 

Informació i imatges: Xavier Aguayo i Aida Garrós