Fossa civil a Alguaire

La fossa, ubicada al cementiri d'Alguaire, es troba, -segons el llibre de registre del cementiri de l'ajuntament d'Alguaire-  a 53 metres de distància de la paret nord, 7 metre de distància de la paret sud, 17.5 metres de distància de la paret est i 38 metres de distància de la paret oest del cementiri.

Actualment aquestes mesures no són exactes ja que en el cementiri s’han produït reformes en els darrers temps per tal de procedir a ampliacions i les parets han sofert modificacions.

En el llibre de defuncions del registre civil d’Alguaire ( de 21/03/1938 a 15/06/1938)  hem trobat els registres de  Fausto Salvia Ribes i Sebastià Llobera Badia, víctimes civils que varen ser mortes el 12 d'abril de 1938 i que foren enterrats en l'esmentada fossa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonts:

Cens de fosses del Segrià. Memorial Democràtic.

Ajuntament d'Alguaire.

 

- Fonts hemerogràfiques i bibliogràfiques:

BARALLAT, M.; La repressió a la Postguerra Civil a Lleida (1938-1945).Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991.

SOLÉ BARJAU, QUERALT; Els morts clandestins: les fosses comunes de la Guerra Civil a Catalunya: 1936-1939. Catarroja, Afers, 2008.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; La repressió franquista a Catalunya (1938-1953). Edicions 62, Barcelona, 1985.

SOLÉ SABATÉ, J. M.; VILLARROYA, J.; La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939), I i II, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989.

 

- Fonts documentals:

Registre civil de l'ajuntament d'Alguaire.

 

Informació i imatge: Aida Garrós