Fossa civil a Almenar

Aquesta fossa es troba situada a la part antiga del cementiri d'Almenar.

Tal com figura a la làpida s'hi troben enterrades quatre víctimes civils: Jaume Casas Finestres, Celestí, Paris Bernaus, Josep Paris Minobres, Jaume Salse, junt amb la inscripció "Caídos por España". Els 4 van ser morts el 31 de març de 1938 a un indret anomenat Els Fondos d'Almenar i exhumats i traslladats posteriorment al cementiri des d'aquest indret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imatges: Aida Garrós

làpides memorials als fondos d'almenar imatge; Lídia Ballarín

informació; Ballarín Vidal, Lídia; La guerra civil a la població d'Almenar, treball final de màster, Universitat de Lleida, 2005.