Homenatge a un combatent deportat a Torrec

Imatge facilitada per; Sánchez Agustí