grafits a Sort

En una borda s'hi troba un grafit amb la figura de Franco.

més informació a; Cens de simbología franquista de Catalunya