plaques d'habitatge a Tremp

TIPOLOGIA DE LA PLACA

TOTAL DE PLAQUES TROBADES

LOCALITZACIÓ

IMATGE

J2

1

Carrer Doctor Roure 24

 

informació: Gabriel Ramon i Molins