Plaques d'habitatge a Tàrrega

TIPOLOGIA DE LA PLACA

TOTAL DE PLAQUES TROBADES

LOCALITZACIÓ

IMATGE

J2

4

carrer Escoles, nº 32

passatge Sant Jordi, nº 1

carrer Segle XX, nº 21

carrer Sant Pelegrí, nº 12

F1

1

carrer Alonso Martínez, nº 22

O1

10

carrer Alfons Costafreda, nº 2

carrer Alfons Costafreda, nº 4

carrer Joan Maragall, nº 16

carrer Joan Maragall, nº 18

carrer Poeta N'Assam, nº s/n

carrer Jaume I, nº 12

carrer Enric Càrcer, nº 55

avinguda Balaguer, nº 22

carrer Anglesola, nº 20

carrer Ramon Novell Andreu, nº 10

 

10

carrer Lluís Companys, nº 4

carrer Lluís Companys, nº 6

 

 

carrer Lluís Companys, nº 1

carrer Lluís Companys, nº 2

carrer Lluís Companys, nº 3

carrer Lluís Companys, nº 5

carrer Lluís Companys, nº 7

carrer Lluís Companys, nº 8

carrer Lluís Companys, nº 9

carrer Lluís Companys, nº 10

Per més informació: Cens de simbologia franquista de Catalunya.

Imatges i informació: Aida Garrós