Probable fossa a Montferrer

Probable fossa comuna en un marge de la carretera de Canturri. Població agregada a Montferrer i Castellbó, així com també es parla d'una fossa probable al cemenriri  de Monferrer.

Font: Mapa de fosses de Catalunya.