probable fossa civil al Talladell

Probable fossa comuna de la repressió revolucionària al cementiri de el Talladell.

Font: Mapa de fosses de Catalunya.