Fosses als Plans de Sió

 Existeix una probable fossa al cementiri de Concabella relacionada amb el camp de treball, així com dues de militars al cementiri del Canós i  al cementiri de Sisteró.

Font: Mapa de fosses de Catalunya.

Fossa al cementiri de Sisteró:

Imatge; http://imagenesdememoria.blogspot.com.es