Fosses militars a Bellpuig

Existència confirmada de dues fosses de la guerra civil al cementiri de Bellpuig.

Font: Mapa de fosses de Catalunya.