Fossa militar a Castellserà

Existència confirmada d'una fossa comuna de la guerra civil situada al cementiri de Castellserà.

Font: Mapa de fosses de Catalunya.