probable fossa militar a Penelles

Fossa probable situada a l'església de la granja de Sant Vicenç Ferrer relacionada amb un hospital militar republicà de campanya

Font: Mapa de fosses de Catalunya.