probable fossa militar a la Sentiu de Sió

Existència probable d'una fossa comuna situada als voltants de la masia de Flix.

Font: Mapa de fosses de Catalunya.