Fossa militar a Ponts

Al cementiri de Ponts s'hi troba una fossa comuna de la Guerra Civil

Font: Mapa de fosses de Catalunya.