Fossa probable militar a Martinet

Existència probable d'una fossa comuna sota el pont de la carretera en direcciió Montellà

Font: Mapa de fosses de Catalunya.