probable fossa militar a Conca de Dalt

Existència probable d'una fossa comuna al terme municipal de Conca de Dalt.

Font: Mapa de fosses de Catalunya.