Fosses militars i de maquis a Vilanova de Meià

Es té constància de l'existència d'una fossa comuna de maquis al cementiri de Santa Maria de Meià i de dues probables fosses militars, situades el terme municipal de Vilanova de Meià. L'anomenada fossa de Paus i la fossa de Comagugla.

 

Font: Mapa de fosses de Catalunya.