munument commemoratiu a la "santa misión" a Camarasa

 

Imatge: Gabriel Ramon i Molins