Placa d'habitatge a Alcarràs

TIPOLOGIA DE LA PLACA

TOTAL DE PLAQUES TROBADES

LOCALITZACIÓ

IMATGE

O1

1

C/ Mossèn Cinto Verdaguer s/n

 

Per més informació consultar: Cens de simbologia franquista de Catalunya.

Informació i imatge: Aida Garrós