Canons antitancs als Omellons

se'n troba un al turó del “mont-ros” i l’altre al lloc on actualment hi ha els dipòsits del poble.

 

Informació: Pau Palau