Entitats socials i culturals als Omellons

Societat Recreativa la Germanor

A l’Espluga Calba hi ha una societat que duu el mateix nom i que també es creà durant la II República, si bé ja el 1936.
Pel fet que als Omellons la creació de la societat va anar acompanyada de la construcció del local social d’aquesta, podem creure que es creà abans que la del poble veí i, que si allí hi van posar el mateix nom, potser també la van constituir amb la mateixa finalitat social, que no era altra que: “fomentar la convivència en bona pau i harmonia entre tots els diferents estaments socials, fer prèstecs (crèdit agràri), donar feina als jornalers(borsa de treball),millorar la cultura(biblioteca, conferències), promoure l'esbarjo i recreació sobretot del jovent (concerts, teatre, esports, ball...)” com diuen els seus Estatuts. Això només és una hipòtesis!
Pel que fa a la seva seu, durant la guerra serví com a garatge i taller a l’exèrcit republicà i avui, com des de la fi de la guerra, s’utilitza com a sala del ball del poble i és gestionada per l’ajuntament.

Informació i text: Pau Palau