Equipaments als Omellons

a la bassa dolça hi cremaren el Sant Cristo i tot el que van treure de l’església
- al costat de la sala del ball, que fou utilitzada com a garatge, hi havia una esplanada on hi hagué un taller-móbil de l’exèrcit republicà, consistent en un camió equipat amb el necessari per reparar altres vehicles de guerra.

Informació: Pau Palau