trinxeres als Omellons

es troben trinxeres a la banda del terme que llinda amb l’Espluga Calba, ala llocs dits “la portella del Sila”, la “punta del Sans”, o la “coma l’é”.

 

informació:Pau Palau