Equipaments; fortificacions a Cervià de les Garrigues

Cap a finals de 1938 bona part dels homes que no varen anar al front i que es dedicaren a fer fortificacions a reraguarda iniciaren un camí per construir un observatori a la part més elevada dels voltants del poble, ja que el punt escollit es podia veure part de la comarca de les Garrigues, del Segrià i de l’Urgell. Aquest observatori no s’acabà de construir ja que a principis de 1939 els nacionals ja entraren a Cervià, en tenim però restes de parets del que havia d’ésser la part més elevada. Els homes que hi treballaren sembla que foren els afiliats a la col-lectivitat de la CNT ja que el lloc de construcció era una parcel-la incautada per la pròpia CNT i situada a la partida dels Marquesos a 651 m., d’alçada i a una distància de Cervià de 3 Km.

Tanmateix, i situat a més de 5 quilòmetres de Cervià i al límit entre els termes municipal de l’Albagés i de Juncosa, a la Partida anomenada de la Valldefaig, trobem un parapet de protecció i defensa de 15 metres de llargada i 1,50 d’alçada a una altitud de 455 metres. Aquest lloc de defensa de la línia estava protegit per una roca, cosa que donava una major seguretat.

 

Informació: Josep Rubió