Equipaments; hospital a Bovera

"Mas del Sinyó": es tracta d'una gran construcció de principis del segle XX que va ser utilitzada com a  hospital de guerra.

Informació: Pau Palau