Fosses militars a Bovera

hi ha fosses a;

A la carretera que baixa per la vall d'en Cana en direcció a Flix, al lloc dit de "la casilla".
Molt a prop de "la casilla", al mas del Vidal.
Entrant al cementiri, a mà dreta, hi ha una fossa comú de soldats republicans consistent en dues rases al costat de la paret.
Senyalant el lloc, només hi ha la làpida que la família d'un noi de Mollerussa, mort a Bovera durant la batalla que hi tingué lloc, va col.locar-hi.
"La casilla": a la banda de dalt de la carretera encara es pot reconèixer a terra la planta d'una caseta, part del paviment d'aquesta i les restes d'una cisterna on, hi havia 12 soldats i una dona (no sé si miliciana, infermera, "querida"...) que foren assassinats pels soldats nacionals.
Els seus cossos van ser enterrats a l'altra banda de la carretera, en una fossa comú, entre dos oliveres.
El mas d'en Vidal: aquest mas era un "puesto de socorro" de l'exèrcit republicà (lloc on els ferits rebien les primers cures abans de ser duts a l'hospital). Allí hi ha enterrat un metge de l'exèrcit repubilcà. En senyal d'això, en Josep Maria Vidal va esculpir una petita creu en una pedra.

Informació: Pau Palau