Col·lectivitzacions a Golmés

En el context de la guerra civil cal comentar que  el Partit Comunista ocupà la Casa Consistorial, dues sales de la planta baixa foren convertides en magatzems i el pis de dalt era el local social del partit.
Rectoria ocupada pel POUM, a més hi hagué incautacions de finques, repartició de terres...

 

Informació: Omar Serra