Arqueologia bèl·lica; trinxeres a Vinaixa

Trobem unes trinxeres amb un relatiu bon estat de conservació a l'anomenat " el Puig" un turó situat en el marge esquerra del municipi. En aquestes s'hi troba una bandera catalana.

Informació i text: Aida Garrós