Placa d'habitatge a Rosselló

TIPOLOGIA DE LA PLACA

TOTAL DE PLAQUES TROBADES

LOCALITZACIÓ

IMATGE

J2

1

Carrer Celler, 2

 

Per a més informació consultar Cens de Simbologia Franquista de Catalunya. 

 

Informació i text: Paco Rivas i Servei d'Història, Documentació i Patrimoni.