Altres plaques i rètols a Oliana

el 15 de gener de 1940 es declarà festiu el  dia 25 de gener, dia de l’alliberament. Els actes consistien en una missa, el rés d’un rèquiem i la col•locació d’una corona al peu de la creu dels caiguts. En la part esquerra de la façana barroca de l’església parroquial hi havia una creu negra de fusta, d’uns tres metres d’alçada, fixada a la paret. Aquí es feien aquests actes commemoratius. A continuació, es feia un Vi d’honor, un dinar pels ex-combatents, els guàrdies i les autoritats i un ball.

el 2 de gener de 1959, per a commemorar el XXè aniversari, l’Ajuntament feu fer, per 2.000 ptes., una làpida de marbre blanc que substituí la creu negra de fusta.

Text:
Gloriosos caidos por Dios y por España.
Presentes.
Camaradas:
José Antonio Primo de Rivera.
Miguel Sarri Clotet
Enrique Codina Torres
Sebastián Orrit Riu
Reverendos:
D. Antonio Puig Patsi
D. José Puig Patsi
R.I.P

Informació i text: Ermengol Puig