Equipaments; quarter general a Adrall

Fou emprada com a quarter general durant la Guerra Civil

informació: Cinta Pujal