Col·lectivitzacions; Palau Episcopal de la Seu d'Urgell

Fou utilitzat com ajuntament durant els Anys de la Guerra Civil.

text: Servei d'Història UdL
informació: Amadeu Gallart