Grafits i rètols pintats a Montardit de Baix

A la façana de l'escola de Montardit de Baix s'hi troba dibuixat un jou i unes fletxes.

 

Informació, imatge i text: Manuel Gimeno